Start > Zapisz się
Pola oznaczone * są wymagane.


Dane do faktury

Pole obowiązkowe tylko w przypadku faktur dla instytucji/firm.


Koszt uczestnictwa:

380zł – w przypadku dokonania wpłaty do dnia 31 maja 2017 roku,

420 zł – w przypadku dokonania wpłaty od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku,

460 zł – w przypadku dokonania wpłaty po 1 września 2017 roku.

Niedokonanie wpłaty w ciągu 14 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.

Dane do przelewu:

Volkswagen Bank Polska S.A.
59 2130 0004 2001 0317 1832 0011
Adres do przelewów: Fundacja SCOLAR, ul. Kubickiego 9 lok 2,
02-954 Warszawa z dopiskiem w tytule przelewu:
OPŁATA KONFERENCJA wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

Za termin zgłoszenia przyjmuje się termin wpływu opłaty szkoleniowej na konto Organizatora. Wysłanie zgłoszenia i uiszczenie opłaty nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca – potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie wysłane na podany przez Państwa wyżej adres mailowy najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia konferencji. W przypadku nieprzyjęcia na konferencję, opłata zostanie zwrócona na Państwa konto bankowe.
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu udziału w konferencji, przyjmuję do wiadomości treści w nim zawarte oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji i obsługi mojego udziału w Konferencji. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ) jest Organizator – Fundacja SCOLAR w Warszawie przy ul. Kubickiego 9.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z informacją i działaniami promocyjnymi Fundacji SCOLAR zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182.).

Oświadczam, iż podane przeze mnie w formularzu dane są prawdziwe.